Autor:
Kategoria:
Link

Jacek Jekiel “Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku”

Dr Jacek Jekiel i Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podczas spotkania z Czytelnikami w Galerii CK.

Historyk Jacek Jekiel autor książki “Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku. Zarys biografii” spotkał się z połczyńskimi Czytelnikami w Galerii CK w dniu 15 listopada, aby w klimacie obchodzonego niedawno Narodowego Święta Niepodległości przedstawić sylwetkę Józef Gabriel Jęczkowiak (1898–1966). Wykładowcę serdecznie przywitał Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek.

Na kartach historii i w świadomości zbiorowej utrwaliły się nazwiska czołowych postaci z kręgów politycznych i militarnych, takich jak choćby Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Wojciech Korfanty, których działalność w sposób istotny pomogła Polsce w odzyskaniu państwowości. Jak dowodzi dr Jacek Jekiel nie możemy zapominać jednak o osobach, nie znajdujących się wprawdzie na pierwszych stronach podręczników, ale mających także fundamentalny wpływ na bieg historycznych zdarzeń w listopadzie 1918 roku. Jedną z takich osób był, jak się okazuje Józef Gabriel Jęczkowiak. We wprowadzeniu do książki dr Jacek Jekiel napisał:

– Czy można przywrócić pamięć o kimś, kto nie istnieje w świadomości historycznej? Nie, nie jest to możliwe. Jakiej trzeba użyć narracji i ile by to trwało? Nie potrafiłem jednak oprzeć się tej niezwykle intrygującej pokusie pójścia kompletnie nieznanymi, wręcz zatartymi śladami Józefa Gabriela Jęczkowiaka – prawdopodobnie najbardziej zapomnianego bohatera walk o niepodległość Polski w listopadzie 1918 roku. Podążyłem jego szczecińskim, szczególnie mi bliskim epizodem, oraz wcześniejszymi z Gdyni, Oflagu Murnau, Poznania i oczywiście Warszawy z jej brzemiennymi następstwami. Dotarłem do żyjących członków rodziny, spośród których szczególnie cenię sobie znajomość i przyjaźń z Ludomirem Niemcem, wnukiem Józefa Jęczkowiaka. Dzięki jego uprzejmości uzyskałem dostęp do unikalnych dokumentów obrazujących niezwykłe, pełne dramatyzmu i różnorakich aktywności życie jego dziadka. Już wówczas zdumiało mnie, jak kompletnie nieznaną osobą jest Józef Jęczkowiak. Nie tylko w szerszym społecznym sensie, ale także w kręgu profesjonalistów, badaczy i popularyzatorów dziejów Polski, zwłaszcza tych XX-wiecznych.

Gabriel Jęczkowiak to jeden z najważniejszych uczestników akcji rozbrajania Niemców 10 listopada 1918, powstaniec wielkopolski. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego i pełnił funkcję łącznika organizacji z Komendą Naczelną POW, a także rekrutował do POW Polaków służących w armii niemieckiej. W związku ze swoją działalnością w 10 listopada 1918 roku spotkał się w Warszawie z Józefem Piłsudskim. Za jego poparciem wzniecił bunt wśród polskich żołnierzy w niemieckim garnizonie. Po udanej misji walczył w powstaniu wielkopolskim, a wiosną 1919 roku wyruszył na odsiecz Lwowa.

LINK DO ZAKUPU KSIĄŻKI