Filia Biblioteczna w Redle

Kontakt:

Filia Biblioteczna w Redle
Redło, 78-320 Połczyn-Zdrój

Pracownik:

  • Mariola Marszałek

Działalność:

Biblioteka istnieje od 1949 roku, od 1982 jest filią Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju.

Główne działania Biblioteki nastawione są na propagowanie książki i czytelnictwa wśród mieszkańców Redła i okolic. Poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich przemyca się wartości z książki w myśl zasady by „dziecko bawiło się ucząc a uczyło bawiąc się”.

W filii udostępnia się książki i czasopisma w dwóch oddziałach : dla dzieci oraz dla dorosłych. Mieszkańcy mogą korzystać z wypożyczalni, czytelni oraz z czytelni internetowej.

W bibliotece prowadzone są różnorodne zajęcia i imprezy, np.:

  • konkursy i zabawy umysłowe oparte na pracy z książką: turnieje, gry logiczne, zabawy mimiczne, rebusy, kalambury itp., zajęcia i imprezy literackie, edukacyjne, wystawy i inne;
  • zajęcia plastyczne, np. robienie kwiatów z bibuły, malowanie na szkle , zdobienie metodą decoupage, wyplatanie koszyczków z papierowej wikliny;
  • rozrywki umysłowe: turnieje , gry logiczne, zabawy mimiczne, rebusy i kalambury itp.;
  • zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji realizowane głównie w ramach programów ogłaszanych przez Fundację Wspomagania Wsi;
  • organizacja środowiskowych imprez okolicznościowych i rekreacyjno-rozrywkowych np. Dzień Babci i Dziadka, Święto Pluszowego Misia, Święto Pieczonego Ziemniaka, obchody Dnia Książki, andrzejki, wycieczki piesze itp.;
  • realizacja warsztatów plastycznych dla dorosłych w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Świdwińskiego.

Biblioteka współpracuje z Przedszkolem Samorządowym „Słoneczna Kraina” i z Zespołem Szkół w zakresie tworzenia lekcji bibliotecznych, wspólnych konkursów literackich, organizacji imprez dla środowiska oraz z miejscowymi twórcami amatorami organizując wystawy ich twórczości. Od lat rozwija się współpraca z Caritas Parafii Redło (wspólne kolędowanie, jasełka, mikołajki).

1 września 2015 r. bibliotekę przeniesiono z dotychczasowej siedziby do budynku świetlicy wiejskiej (dawna remiza strażacka).

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek godz. 10.00-18.00.

        Uwaga! Dni i godziny pracy mogą ulec zmianie.