Imprezy cykliczne

Niezwykle istotny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta i gminy oraz jego atmosferę ma kultura. Miasto i gmina Połczyn-Zdrój politykę kulturalną, turystyczną i uzdrowiskową wobec mieszkańców, turystów i kuracjuszy realizuje poprzez markę „Kurort z Duszą”, którego jednym z elementów jest organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Nasze działania skutkują tym, iż w Połczynie-Zdroju spotykają się artyści profesjonalni i amatorzy różnych dziedzin sztuki. W Połczynie-Zdroju realizowane są imprezy o zasięgu od lokalnego do ogólnopolskiego.

Imprezy cykliczne - Regionalny Przegląd Orkiestr OSPWiększość wydarzeń na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych miasta, m.in.:

1. Lokalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – organizowany od pierwszej edycji WOŚP. W programie imprezy nie brakuje licytacji, występów artystycznych oraz światełka do nieba.

2. Koncert Noworoczny – wyrażający podziękowanie instytucjom i osobom zaangażowanym w promocję oraz w rozwój miasta i gminy Połczyna-Zdroju.

3. Połczyńska Majówka – pierwsza Majówka odbyła się w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od tamtej pory w pierwszy majowy weekend zapraszamy całe rodzinny do spędzania tego czasu w sposób artystyczny i ciekawy.

4. Radość bez Granic – impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym realizowana przy współpracy z instytucjami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój. W spotkaniu co roku bierze udział około 2000 dzieci i młodzieży.

5. Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej – kilkudniowe spotkanie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, laureatów Wojewódzkich Przeglądów ARA. Uczestnicy biorą wspólnie udział w warsztatach tanecznych, teatralnych, muzycznych. Wydarzeniem kulminacyjnym spotkania jest Koncert Galowy w wykonaniu uczestników Konfrontacji i zespołów ARA z Centrum Kultury.

6. Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych – przegląd ma formułę konkursową, orkiestry rywalizują w dwóch kategoriach: parady marszowej i koncertowej. Wydarzenie to rozpoczyna się na Placu Wolności, po krótkich występach orkiestry krokiem paradnym udają się do Parku Zdrojowego. W Amfiteatrze odbywa się koncertowa część Przeglądu.

7. Dni Miasta „Połczyn-Zdrój wszystkim przyjazny” – ideą tej imprezy jest organizacja takich wydarzeń, które odpowiadają na potrzeby wszystkich mieszkańców i turystów niezależnie od wieku. W programie znajdują się m.in. koncerty młodzieżowe i artystyczno-rozrywkowe, wydarzenia rekreacyjno-artystyczne dla dzieci; od kilku lat stałym elementem Dni Miasta jest Kabareton. Lokalni artyści i osoby wytwarzające produkty naturalne spotykają się oraz promują swój dorobek artystyczny i produkty na jarmarku staromiejskim.

8. Miejskie Święto Ogrodów – w czasie tego spotkania „nasze” Rodzinne Ogrody Działkowe prezentują swoje zbiory oraz przetwory w formie wystaw. Każdy z 5 ogrodów bierze udział w konkursie na „kosz obfitości”. Imprezie towarzyszą występy artystyczne.

9. Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie „Darz Bór” – ideą tych spotkań jest krzewienie kultury i etyki łowieckiej oraz integracja środowiska łowieckiego. Od kilkunastu lat do Połczyna zjeżdża wielu entuzjastów łowiectwa i miłośników dzikiej przyrody. Impreza rozpoczyna się od otwarcia „Jarmarku myśliwskiego”, w czasie którego kilkudziesięciu wystawców prezentuje w formie stoisk, wystaw itd. Wszystko to, co wiąże się z łowiectwem. Na jarmarku można również spróbować wyrobów z dziczyzny. Nie brak jest również urozmaiconego, pełnego myśliwskich dźwięków programu artystycznego.

10. Gminne Święto Plonów – dla rolników dożynki są jednym z najwspanialszych dni w roku, który podsumowuje ich całoroczne wysiłki. To czas dziękczynienia Stwórcy za plony, za dar chleba. Jest to również pora zabawy. Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych na scenie prezentują się zespoły artystyczne. Ciekawym elementem tej imprezy jest „pięciobój sołtysów”. Dożynkom towarzyszą stoiska promujące gminę.

11. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów – jest to impreza kulturalna z wieloletnią tradycją. Co roku w listopadowy weekend Połczyn gości miłośników sztuki żywego słowa i „muzyki z krainy łagodności”. Turniej ten, to artystyczne „zmagania scenicznych młodych talentów i ambicji, to walka z tremą i emocjami oraz przekazywanie myśli, marzeń i wrażliwości i sposobu patrzenia na świat twórców poezji”. Uczestnicy biorą udział w warsztatach prowadzonych przez jurorów – aktorów, muzyków itp. Zwieńczeniem zmagań turniejowych jest Koncert Laureatów i recital zaproszonej gwiazdy.

12. Spotkanie choinkowe dla dzieci i młodzieży z Amatorskiego Ruchu Artystycznego – przez cały rok dzieci i młodzież z ARA ciężko pracują zdobywając umiejętności w dziedzinach tańca, teatru, plastyki. Niejednokrotnie prezentują swoje osiągnięcia w formie koncertów, pokazów czy wystaw w czasie imprez lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Spotkanie choinkowe jest formą podziękowania dla tych młodych ludzi za wkład, jaki wnieśli w rozwój edukacji kulturalnej oraz w promocję naszego miasta.

Organizowane są również spotkania i imprezy o charakterze narodowym, na przykład:

  • obchody Święta Niepodległości,
  • z okazji rocznicy 5 marca 1945 roku,
  • Msza Katyńska.

Jednym z elementów naszych imprez jest edukacja kulturalna, dlatego też realizujemy takie wydarzenia jak:

  • Przeglądy Wojewódzkie Amatorskiego Ruchu Artystycznego na etapie gminnym i powiatowym,
  • lekcje biblioteczne,
  • spotkania autorskie.

Staramy się, również zaspokoić potrzeby kulturalno-rozrywkowe dzieci i młodzieży. W ciągu roku realizujemy kilkadziesiąt imprez rekreacyjno-rozrywkowych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój, m.in.:

  • zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji – w ośrodku kultury, Zamku, placówkach wiejskich,
  • zabawy karnawałowe i choinkowe – w ośrodku kultury i placówkach wiejskich,
  • dyskoteki – w ośrodku kultury,
  • „Sielskie lato” – cykl imprez rekreacyjnych prowadzonych podczas wakacji w miejscowościach wiejskich.

W ciągu roku kilkanaście razy zapraszamy do Zamku mieszkańców na zwiedzanie wystaw. Staramy się organizować różne rodzaje wystaw, dlatego też zobaczyć u nas można malarstwo, fotografię, rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz wystawy lalek, wikliny itd.