KONWERSJA CYFROWA

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju bierze udział w projekcie grantowym “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowanym z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Nasz wniosek pt. „Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w obliczu cyfrowych wyzwań” został bardzo wysoko oceniony przez komisję grantową. Na 422 wnioski, które startowały w konkursie zajęliśmy 16 pozycję, a kwota dofinansowania wyniosła 164 tys. złotych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Projekt grantowy pn. „Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w obliczu cyfrowych wyzwań” zakłada wyposażenie nowo wyremontowanego ośrodka kultury przy ulicy Wojska Polskiego w niezbędny sprzęt, stworzenie sali multimedialnej, studia nagraniowego oraz muzycznego, a także wyposażenie głównej auli w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Ponadto projekt zakłada szkolenia dla pracowników CK w zakresie programowania oferty kulturalnej oraz podniesienia kompetencji cyfrowych.

Okres realizacji: 01.11.2022 r. – 31.08.2023 r.