Akredytacje

Aby wziąć udział w Turnieju należy wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną poniżej.

Kliknij na obrazek, aby pobrać właściwą deklarację!

Deklaracja Recytacja   Deklaracja poezja   Deklaracja instruktor

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz z załączoną kserokopią/skanem wpłaty akredytacji wysłany do 16 listopada 2020 r. na adres:

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój z dopiskiem „Turniej Skamandrytów” lub mailem na adres: skamandryci@ckpolczyn.pl

Za termin skutecznego doręczenia zgłoszenia uznaje się dzień 16 listopada (nie decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane, chyba, że wyrazi na to zgodę Organizator.