Świetlica Wiejska w Łęgach

Kontakt:

Świetlica Wiejska w Łęgach
Łęgi ; 78-320 Połczyn-Zdrój

Pracownik:

  • Sylwia Osińska

Działalność:

W placówce prowadzi się różnego rodzaju zajęcia i imprezy, są to np.:

  • praca z dziećmi i młodzieżą – m.in. zajęcia plastyczne, sportowo – rekreacyjne, edukacyjne, gry stolikowe, projekcje bajek i filmów;
  • imprezy okolicznościowe, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, karnawałowe;
  • warsztaty taneczne dla kobiet w ramach Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego;
  • konkursy i turnieje;
  • zajęcia w okresie wakacji i ferii zimowych (pozyskiwanie środków na realizację z Fundacji Wspomagania Wsi);
  • zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz edukacji ekologicznej (Nadleśnictwo, OSP, Komisariat Policji);
  • wycieczki piesze i rowerowe oraz wyjazdy turystyczno–rekreacyjne;
  • wystawy rękodzieła artystycznego oraz zbiorów miejscowych hobbystów;
  • organizacja mini dyskotek.

W świetlicy znajduje się punkt biblioteczny i Kącik Regionalny, można także skorzystać z komputera.

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00.

        Uwaga! Dni i godziny pracy mogą ulec zmianie.