Nagrody

W tym roku zadbaliśmy o zwiększenie puli nagród, których suma wyniesie minimum 10 500 zł. Nagroda główna Grand Prix to 3000 zł. Ponadto uczestnicy turnieju będą rywalizować o nagrody w dwóch niezależnych kategoriach: recytacja oraz poezja śpiewana. W każdej z tych kategorii przyznane zostaną 3 premiowane nagrodami miejsca. Pierwsze miejsce to nagroda w wysokości 1000 zł, 2 miejsce to nagroda w wysokości 600 zł, zaś trzecie miejsce to nagroda w wysokości 400 zł.

Przewidzieliśmy także nagrody specjalne i wyróżnienia dające uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych gratyfikacji:

 • Nagrodę za interpretację tekstu Juliana Tuwima;
 • Nagrodę za najlepszy debiut;
 • Nagrodę dla najlepszego wykonawcy zamieszkałego w powiecie świdwińskim;
 • Nagrodę dla najlepszego wykonawcy zamieszkałego w województwie zachodniopomorskim;
 • Nagrodę dla najlepszego reprezentanta zamieszkałego w gminie uzdrowiskowej;
 • Nagrodę dla najlepszego licealisty (ucznia szkoły średniej);
 • Nagrodę dla najlepszego studenta (osoby studiującej).

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z turniejem udzielamy pod numerem telefonu: 604 739 816 lub 94 712 84 69.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin.
 2. Deklaracja uczestnictwa “Recytacja”.
 3. Deklaracja uczestnictwa “Poezja śpiewana”.
 4. Deklaracja uczestnictwa dla Instruktorów.
 5. Ogólna Klauzula Informacyjna.