Instruktorzy

Bolesław Kurek  dyrygent, kompozytor, aranżer, wykładowca emisji głosu, twórca Hejnału Połczyna-Zdroju. Absolwent Wydziału Pedagogiki Muzycznej Państwowego Uniwersytetu w Drohobyczu. Ukończył również Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Studia Podyplomowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1986-1996 wykładowca emisji głosu w Kolegium Muzyczno-Pedagogicznym we Lwowie. W latach 1993 – 1996 solista i dyrygent Polskiego Chóru “ECHO” we Lwowie. Założyciel i dyrygent Kameralnego Chóru Mieszanego “CANTUS” w Połczynie-Zdroju. Członek Komisji Kultury przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pożarnych RP w Warszawie. Uhonorowany Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich “Gloria Kultura”, Złota Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału w Szczecinie, Srebrną Odznaka Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

 

Filip Świątkowski  – dyrygent Miejskiego Dziecięcego Chóru FINEZJA; absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureat nagrody Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dla najlepszego dyrygenta podczas Uniwersyteckiego Forum Młodych Dyrygentów.
W 2016 roku był członkiem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w ramach edycji „Singing Europe”. Wielokrotnie występował na scenach Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Koszalińskiej, czy Bałtyckiej w Gdańsku realizując z chórami formy wokalno-instrumentalne. Kształcił się pod kierunkiem wybitnych polskich dyrygentów, m.in. prof. dr hab. Ryszarda Handke, prof. dr hab. Marcina Tomczaka, prof. dr hab. Benedykta Błońskiego. W 2019 roku stworzył Ogólnopolski Konkurs Chórów Dziecięcych „Filii Melodiis” w Połczynie Zdroju, którego jest dyrektorem artystycznym. Od 2019 roku jest asystentem dr hab. Radosława Wilkiewicza w Chórze Akademickim Politechniki Koszalińskiej „Canzona”.

 

Małgorzata Lorenc  – instruktor grup tanecznych i teatralnych, inicjatorka, organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych w Połczynie-Zdroju, trenerka akrobatyki sportowej oraz sędzia tej dziedziny; od 1990 r. prowadzi Teatr Tańca Figiel, z którym stworzyła wiele spektakli tanecznych nagrodzonych m.in. na Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Bydgoszczy, Ogólnopolskich Zimowych Spotkaniach Tanecznych w Kątach Wrocławskich. Czterokrotnie brała udział  w Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu, na których otrzymała nagrodę dla najlepszego instruktora (1999 r.). W CK oprócz zajęć tanecznych i teatralnych prowadzi aerobik, gimnastykę, jogę i zajęcia usprawniające dla seniorów.

 

Mariola Paczewska absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie; od początku swojej ścieżki zawodowej jest związana z CK, jako instruktor plastyk. Prowadzi zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby w glinie, gipsie i masie papierowej oraz zajęcia z kaligrafii, de cupage, tkactwa artystycznego. Wykonuje również scenografię, kostiumy oraz rekwizyty na potrzeby działań teatralnych.