Teatr Tańca “Figiel”

„Figiel” to łącznie około 70 młodych ludzi pasjonujących się tańcem, teatrem i ruchem. Grupa ta rozwija swoje umiejętności pod okiem Pani Małgorzaty Lorenc – instruktor ds. tańca.

Zespoły i sekcje - Teatr Tańca FigielGrupy wchodzące w skład Teatru Tańca „ Figiel”, to:
• Zespół Taneczny „Figluś”,
• Teatr Tańca „Figielek”,
• Teatr Tańca „Figiel”.

Niejednokrotnie grupy taneczne zwracały się też w kierunku teatralnym, biorąc udział w przeglądach recytatorskich i teatralnych, dlatego od września 2013r. wprowadzono zajęcia teatralne – powstała grupa teatralna dla dzieci. Mamy również nadzieję, iż powstanie grupa pn. „Teatr rodzinny”, w którym grać będą dzieci, młodzież oraz dorośli.

Zespół taneczny „Figluś”, to grupa 20 najmłodszych pasjonatów tańca w wieku od 7 do 10 lat. Na zajęciach dzieci poznają różne techniki tańca współczesnego, nowoczesnego, klasycznego czy też hip-hopu. Dzięki tej pracy rozwijają sprawność fizyczną i koordynację ruchową, kształtują poczucie rytmu, pogłębiają wyobraźnię na bazie ćwiczeń i zabaw przy muzyce. Ciężka praca od października 2012r. zaowocowała czterema etiudami tanecznymi, które można było zobaczyć na licznych występach w Połczynie – Zdroju.

Teatr Tańca „Figielek” to grupa 30 osób w wieku 10-13 lat. Dzieci i młodzież uczą się różnych technik tańca oraz improwizacji. Dzięki zajęciom rozwijają swoje twórcze umiejętności próbując sił we własnych etiudach, a także poprawiają synchronizację oraz motorykę. Ich program to pięć nowych etiud tanecznych przygotowanych na występy i konkursy.

Teatr Tańca „Figiel” to młodzież w wieku od 14 do 21 lat. Szlifują swój godzinny program pokazywany na licznych występach w regionie. Ponad to rozwijają umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch, kształtują osobowość twórczą dzięki rozwijaniu umiejętności odtwórczych i twórczych na bazie improwizacji i dramy, co daje ciągłe doświadczanie satysfakcji z własnej twórczości.

W 2013r. zespoły z Teatru Tańca „Figiel” brały udział w przeglądach i spotkaniach m.in. gościli na:
– Okręgowym Konkursie Recytatorskim w Świdwinie – Festiwalu Teatralnym Łaknienia w Goleniowie – Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, – Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Stepnicy – XVII Triadzie Teatralnej w Dębnie. – Międzynarodowym Festiwalu Form Alternatywnych PRO CONTRA w Szczecinie – Drawskim Festiwalu Sztuk Alternatywnych SZTUKATERIE w Drawsku Pomorskim.