O nas

Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 54 78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 94 36 54 163, fax 94 36 54 197; tel. biblioteka 94 36 54 212
e-mail: kontakt@ckpolczyn.pl

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w Połczynie-Zdroju. Działalność prowadzona jest w kilkunastu obiektach mieszczących się zarówno w Połczynie Zdroju, jak i w miejscowościach wiejskich. Należą do nich: ośrodek kultury, Zamek, budynek Kina Goplana, świetlice wiejskie i filie biblioteczne.

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju realizuje zadania statutowe. Duży nacisk nakłada na rozwój artystyczny naszych mieszkańców – na dzień dzisiejszy w ośrodku kultury prowadzonych jest kilkanaście zespołów. Łącznie w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego bierze udział 120 dzieci i młodzieży oraz około 60 dorosłych. Naszym zadaniem jest zachęcić jeszcze większą ilość mieszkańców do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Nasze zespoły zdobywają nagrody i wyróżnienia na przeglądach, niejednokrotnie pokazują się na scenie w czasie imprez lokalnych.

Jesteśmy organizatorem imprez kulturalnych i rekreacyjnych na terenie całej gminy Połczyn-Zdrój, realizowane wydarzenia mają zasięg od lokalnego do ogólnopolskiego. Odbiorcami naszych imprez są ludzie w różnym wieku: zarówno mieszkańcy, jak turyści i kuracjusze. W kalendarzu imprez znajduje się wiele różnorodnych wydarzeń, aby zaspokoić tak szerokie grono odbiorców.

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, by umożliwić mieszkańcom szerszy dostęp do czynnego udziału w imprezach kulturalno-rozrywkowych wprowadziło dodatkowy element towarzyszący imprezom plenerowym – „Jarmark”. W „jarmarku” mogą brać udział artyści rękodzielnicy oraz mieszkańcy, którzy chcą pokazać swoją pasję, hobby szerszemu gronu osób.