Świetlica Wiejska w Łośnicy

Kontakt:

Świetlica Wiejska w Łośnicy
Łośnica ; 78–320 Połczyn-Zdrój

Pracownik:

  • Joanna Niewierkiewicz

Działalność:

Uroczyste otwarcie świetlicy odbyło się 30 listopada 2013 r.

Świetlica jest miejscem, w którym zagospodarowuje się czas wolny, miejscem rozrywki i spotkań dla tutejszej społeczności lokalnej. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Odbywają się tam głównie zajęcia poświęcone głównie dzieciom i młodzieży.

Formy działalności placówki:

  • praca z dziećmi i młodzieżą w formie zajęć świetlicowych: zajęcia sportowo-plastyczne, głośne czytanie książek, zajęcia ruchowe, gry stolikowe;
  • organizacja warsztatów dla dzieci “Mały Odkrywca” – nauka rysowania usprawniająca motorykę ręka-oko;
  • organizacja warsztatów plastycznych dla młodzieży: witraże z bibuły, ozdoby choinkowe, stroje karnawałowe;
  • organizacja imprez okolicznościowych: andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa itp.;
  • pomoc w nauce.

Godziny otwarcia:

wtorek – godz. 10.00-18.00;
środa  – godz.   9.00-13.00;
piątek –  godz. 11.00-19.00.

        Uwaga! Dni i godziny pracy mogą ulec zmianie.