Autor:
Kategoria:
Link

Akcja społeczna “Kocham Połczyn-Zdrój”

Pragniemy zainicjować akcję społeczną pod nazwą “Kocham Połczyn-Zdrój”, w ramach której zrealizujemy na przestrzeni najbliższego roku wiele interesujących przedsięwzięć mających na celu zwiększenie poczucia tożsamości i identyfikacji z Połczynem-Zdrojem wśród jego Mieszkańców, krzewienie dojrzałej postawy obywatelskiej poprzez rozwijanie przyjaznej więzi z miejscem zamieszkania, a także formułowanie pozytywnych myśli, opinii i wyobrażeń. Akcję, jak i poszczególne jej wydarzenia objął patronatem Burmistrz Połczyna-Zdroju, Sebastian Witek.

Dlaczego taka akcja ma miejsce wyjaśnia Dyrektor Centrum Kultury, Krzysztof Szewczuk:

– Połczyn-Zdrój to nasz wspólny dom, miejsce urodzenia, przestrzeń do życia, współdziałania, miejsce z którym łączymy wiele niezapomnianych życiowych zdarzeń, relacji i wspólnych wspomnień. Niestety z biegiem lat o tym, co pozytywne szybko zapominamy. Tak bardzo brakuje nam na co dzień pozytywnych myśli i słów, zarówno w odniesieniu do siebie nawzajem, jak również w odniesieniu do miejsca, w którym przyszło nam żyć. Jako osoby bardzo często spotykamy się z krytyką i permanentną oceną, co na krótką metę nas motywuje, ale w dłuższej perspektywie zniechęca i podcina nam skrzydła. W efekcie może to prowadzić do lęku, a także rezygnacji z podejmowania wyzwań oraz braku chęci do zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Z kolei negatywne myśli i słowa w odniesieniu do miejsca pozbawiają nas poczucie troski o jego dobro oraz osłabiają poczucie tak ważnej więzi. Chcielibyśmy, choć w małej części to zmienić, dlatego zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej małej Ojczyzny jaką jest Połczyn-Zdrój do uczestniczenia w wydarzeniach połączonych z inicjowaną akcją. Nauczmy się myśleć i rozmawiać pozytywnie o naszym mieście. Choćby najmniejsze zmiany w tym względzie mogą mieć istotne znaczenie. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że miejsca są takie, jacy mieszkają w nim ludzie. Bądźcie więc piękni, myślcie i wypowiadajcie się pozytywnie, a wtedy i Połczyn-Zdrój zacznie zmieniać się razem z nami. Dzięki temu uwolnimy wszyscy energię do pozytywnego i aktywnego współdziałania.

Uwolnijmy pozytywną energię do współdziałania to hasło towarzyszące naszej akcji. Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie, że uda nam się uwolnić drzemiący w nas wszystkich potencjał, dla dobra naszego miasta i gminy. W najbliższych dniach ogłosimy pierwsze elementy akcji. Czekajcie z niecierpliwością!