Rekrutacja – Amatorski Ruch Artystyczny

Rekrutacja do grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego, działających w Centrum Kultury, odbywa się we wrześniu i październiku każdego roku. Harmonogram zajęć na sezon 2020/2021 r. jest w trakcie aktualizacji. Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach tanecznych, wokalnych, plastycznych
i teatralnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 94 3654212.