Autor:
Kategoria:
Link

Ważny komunikat

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju informuje, że z uwagi na dodatkowe obostrzenia zmierzające do przeciwdziałania w rozwoju epidemii SARS-CoV-2, a także z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo do odwołania zawieszamy działalność: kina “Goplana”, Biblioteki Publicznej, filii bibliotecznych, galerii oraz świetlic wiejskich, a także wstrzymujemy zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. O wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Dyrektor Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, Krzysztof Szewczuk