Autor:
Kategoria:
Link

XXVII Msza Katyńska w Połczynie-Zdroju

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wraz z wiceburmistrz Emilią Mazur i Januszem Podporą Przewodniczącym Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju składają wieniec pod “Pomnikiem katyńskim”. Fot. Dariusz Nowak

17 września 2020 roku na cmentarzu komunalnym w Połczynie-Zdroju po raz dwudziesty siódmy odbyły się uroczystości katyńskie organizowane dla upamiętnienia 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, pamięci zamordowanych w 1940 roku polskich jeńców wojennych, ofiar Golgoty Wschodu oraz ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. 

Główne uroczystości tradycyjnie odbyły się pod Krzyżem Katyńskim. Udział  w nich wzięli Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Bogusław Ogorzałek Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Janusz Podpora Przewodniczący Rady Miejskiej,  przedstawiciele powiatowych władz samorządowych, służb mundurowych, asysta honorowa I Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska z Koszalina, delegacje kombatantów, szkół, stowarzyszeń, organizacji związkowych, zakładów pracy oraz poczty sztandarowe. 

Słowo wstępne do uczestników skierował Marian Janowski, który w 1994 roku jako Burmistrz Połczyna-Zdroju był inicjatorem tej uroczystości i postawienia pomnika katyńskiego na połczyńskim cmentarzu komunalnym.   

Tegoroczną uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. infułat Antoni Kloska Proboszcz Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Połczynie-Zdroju. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Kameralny Chór Mieszany “Cantus”.

Tradycją uroczystości katyńskich jest zaangażowanie szkół i połczyńskiej młodzieży. W tym roku Krzyż Pamięci Golgoty Wschodu  młodzież  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie przekazała młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.  Akt ten jest symbolem przejmowania pamięci męczeństwa przez kolejne pokolenia.

Po zakończonej Mszy Świętej głos zabrał Kazimierz Dąbrowski – po. Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Koszalinie, który podziękował wszystkim organizatorom połczyńskich obchodów katyńskich i wręczył Burmistrzowi Połczyna-Zdroju medal rodziny katyńskiej.

Po złożeniu wieńców i zniczy pod pomnikiem katyńskim uczestnicy tego wydarzenia przeszli udekorować Krzyż Wołyński  i „Dęby  Pamięci” posadzone przed laty w ramach Ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia”. 

Fotografie wykonał Dariusz Nowak, Foto-Film NOWAK.