Autor:
Kategoria:
Link

PRZEGLĄDY Amatorskiego Ruchu Artystycznego – eliminacje powiatowe 2017

ara

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest organizatorem:

1. Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży “Pocztówka z mojej miejscowości” – eliminacje powiatowe. Finał etapu powiatowego, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 07.04.2017ro godz. 11.oo w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Kościuszki 4.

2. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – eliminacje powiatowe oraz Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych – eliminacje powiatowe, które odbędą się 8.04.2017r. o godz. 10.oo w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Kościuszki 4.

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach powiatowych jest:

– przyjęcie do stosowania regulaminów przeglądów i zasad organizacyjnych (zasady organizacyjne dostępne na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w zakładce ARA).

– w przypadku Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży “Pocztówka z mojej miejscowości” jest nadesłanie do dnia 03.04.2017r. zestawu prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie podstawowym o ile take miały miejsce wraz z zbiorczą listą autorów, spisem prac, pieczątkami placówki.

– w przypadku Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych nadesłanie do dnia 04.04.2017r. protokołu z eliminacji środowiskowych, gminnych lub miejskich (jeśli takie były przeprowadzone), karty zgłoszeń uczestników.

W/w materiały należy przesłać na adres:

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju

ul. Wojska Polskiego 54

78-320 Połczyn-Zdrój

lub na e-mail: m.antolak@ckpolczyn.pl

z dopiskiem eliminacje powiatowe, nazwa konkursu.

W załączeniu regulaminy w/w przeglądów i karty zgłoszenia. woj_przeglad_piosenki_dzieciecej_regulamin (2) przeglad_solistow_i_muzycznych_zespolow_estradowych (1) karta_zgloszenia- przeglądy muzyczne woj_przeglad_tworczosci_zespolow_plastycznych_dzieci_i_mlodziezy (1) karta_zgloszenia_plastyczny (2)