FERIE W PLACÓWKACH WIEJSKICH

FERIE ZIMOWE 2017 W PLACÓWKACH WIEJSKICH

Placówki wiejskie będę realizowały ferie zimowe w ramach własnych programów tematycznych. W każdej placówce odbędzie się spotkanie dotyczące bezpiecznych ferii w formie przeprowadzenia pogadanki, spotkania z policjantem lub strażakiem.

FILIE BIBLIOTECZNE:

Filia biblioteczna w Redle zaprasza dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach
otwarcia filii. W programie ferii znajdą się zajęcia kulinarne; plastyczne: “Najwspanialsze ferie – wspomnienia”; wspólne czytanie bajek; dzień gier i zabaw planszowych oraz dzień komputerowy; zabawy edukacujne: kalambury, rebusy; quizy, szachy; wyprawy plenerowe do lasu połączone
z dokarmianiem zwierząt; zabawy na śniegu i wspólne ognisko.
Na zakonczenie ferii odbędą się gry, zabawy i konkursy ze słodkim poczęstunkiem.

Filia Biblioteczna w Popielewie realizować będzie zajęcia feryjne od poniedziałku do piątku godzinach od 10.00 do 16.00.W programie zajęć znajdą się m.in.: “Spotkanie z baśnią” – głośne czytanie bajek połączone z konkursami rysunkowymi; zabawy teatralne i integracyjne; zajęcia komputerowe; wyprawy w plener połączone z dokarmianiem ptaków; różnorodne zajęcia plastyczne np.malowanie na szkle, wykonywanie kukiełek itp.
Na zakończenie ferii odbędzie się ognisko.

Filia Biblioteczna w Kołaczu będzie realizowała ferie zimowe pt.”Wszystkie dzieci lubią zimę”
od poniedziałku do piątku. W ramach zajęć odbędzie się: czytanie bajki “Dziewczynka z zapałkami”; wieczór poetycki ze strażakami; zajęcia kulinarne oraz plastyczne: malowanie palcami, zabawy z ryżem i kaszą, wykonywanie prac z masy solnej; gry i zabawy plenerowe, spacery do lasu oraz zabawy i gry planszowe i komputerowe.
Na zakończenie ferii odbędzie się kulig i ognisko.

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

Świetlica Wiejska w Łośnicy zaprasza na zajęcia feryjne pt.”Zimo baw się z nami” od wtorku
do czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 18.00.
W programie ferii znajdą się przede wszystkim zajęcia plastyczno-techniczne w trakcie, których powstaną zwierzątka z masy solnej i plakaty. Odbędą się także turnieje, poranki z książką przy herbatce. Zajęcia wypełni czytanie bajek na głos oraz tworzenie do nich ilustracji, gry planszowe,
a także kalambury i zmagania drużyn czytelniczych.

Świetlica Wiejska w Bronowie będzie realizowała ferie zimowe pn.”Masa solna – szaleństwo”.
Głównym działaniem będą zajęcia plastyczne, podczas których dzieci będą wykonywały prace
z masy solnej o różnej tematyce. Zostanie także zorganizowana pogadanka z leśniczym, której będzie towarzyszył wyjazd do lasu i dokarmianie zwierząt. Odbędą się także zajęcia kulinarne; zabawy w plenerze oraz gry i zabawy edukacyjne. 17 lutego mieszkańcy Bronowa wezmą udział
w zabawie choinkowej, podczas której oprócz konkursów i zabaw najmłodsi spotkają się
z Mikołajem. Na zakończenie ferii odbędzie się kulig i ognisko z kiełbaskami.
Świetlica zaprasza na ferie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Świetlica Wiejska w Czarnkowiu zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia feryjne od poniedziałku
do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00.
Na zajęciach wykorzystywane będą : słoiki, plastikowe butelki, rolki papierowe, kolorowe tkaniny, balony, masa solna itp. Z wymienionych materiałów wspólnie z dziećmi i młodzieżą zostaną wykonane: świeczniki, lampiony, naścienne ozdoby 3D, lalki, gniotki, zabawki i inne ozdoby.
Na zakończenie ferii dla dzieci biorących udział w zajęcich zorganizowane będzie ognisko
z kiełbaskami.

Świetlica Wiejska w Borkowie będzie realizowała ferie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 11.00 do 15.00. Zajęcia feryjne rozpoczną się zabawą choinkową w dniu 10 lutego, podczas której dzieci i młodzież wezmą udział w grach, konkursach i zabawach oraz spotkają się
z Mikołajem. Choinka organizowana będzie wspólnie z Radą Sołecką Sołectwa Sucha.
W pozostałe dni feryjne odbędą się: wycieczki plenerowe połączone z dokarmianiem zwierząt; zabawy na śniegu; zajęcia plastyczne – kwiaty i inne ozdoby z bibuły; gry i zabawy ruchowe
i stolikowe; czytanie przy kominku; zajęcia kulinarne: pieczenie ciast i ciasteczek.
Na zakończenie ferii odbędą się gry, konkursy i zabawy ze słodkim poczęstunkiem.

Świetlica Wiejska w Zajączkówku zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia feryjne w dniach
i godzinach otwarcia świetlicy. W ramach zajęć odbędą się: gry i zabawy ruchowe i stolikowe; zajęcia plastyczne i komputerowe; wyprawy plenerowe. Na zakończenie ferii odbędzie się ognisko na przystani rowerowej.

Świetlica Wiejska w Szeligowie zaprasza dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach
od 12.00 do 16.00 na zajęcia feryjne pt. “Ferie na wesoło i sportowo”.
W programie zajęć m.in.:głośne czytanie ulubionych bajek i wierszy; gry i zabawy ruchowe
i stolikowe; wyprawy plenerowe: piesze wycieczki do lasu połączone z jego obserwacją; zajęcia komputerowe i plastyczne; zimowy wyjazd nad morze oraz do kina; kulig zakończony ogniskiem,
a także Spotkanie Zimowych Przebierańców i spotkanie choinkowe.

Świetlica Wiejska w Buślarach będzie realizowała ferie od wtorku do soboty w godzinach od 14.00 do 20.00. W ramach zajęć odbędą się: wycieczki plenerowe do lasu i dokarmianie zwierząt; zabawy na śniegu; zajęcia kulinarne; zajęcia plastyczne – origami i rysunek; kulig i ognisko. Odbędzie się także spotkanie karnawałowe podczas, którego uczestnicy wybiorą najładniejszy strój karnawałowy.
Ferie zakończą się na wesoło: zabawami i konkursami z nagrodami oraz słodkim poczęstunkiem.

Świetlica Wiejska w Łęgach organizuje ferie dla dzieci i młodzieży pt.”Aktywne ferie” w dniach
i godzinach otwarcia świetlicy. W programie ferii znajdą sie m.in.: zajęcia techniczno- plastyczne – konkurs “Na najładniejszy pejzaż zimowy”; zajęcia w plenerze – dokarmianie zwierząt;; zajęcia kulinarne; gry i zabawy ruchowe i stolikowe. Zorganizowane zostaną także: spotkanie karnawałowe oraz kulig z ogniskiem i konkursami.

Świetlica Wiejska w Bruśnie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia feryjne w dniach i godzinach otwarcia świetlicy. Głównym tematem zajęć będą zajęcia plastyczne: “Papierowa wiklina – co można wyczarować”; odbędą się także wyprawy plenerowe; gry, zabawy i konkursy oraz spotkanie walentynkowe. Na zakończenie ferii odbędzie się ognisko.

Świetlica Wiejska w Ostrym Bardzie będzie realizowała ferie dla dzieci i młodzieży
w poniedziałki i piątki w godzinach od 14.00 do 18.00.
W ramach zajęć odbędą się m.in.: wyprawa do lasu; majsterkowanie – zajęcia techniczne , wykonanie karmników dla sikorek; gry i zabawy ruchowe na śniegu lub w świetlicy; bajkowe stwory – zabawy plastyczne z gazetami; zajęcia plastyczne – projektowanie i wykonywanie przez dzieci witrażu za pomocą różnych przyborów i materiałów plastycznych .
Na zakończenie ferii odbędzie się spotkanie karnawałowe.