Siedziba Centrum Kultury

W budynku zajmowanym przez ośrodek kultury znajdują się pracownie plastyczne, muzyczne, teatralne oraz Sala widowiskowa, w której odbywają się spektakle, spotkania i występy artystyczne. Sala ta służy również do prowadzenia zajęć dla Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W ośrodku znajdują się także mniejsze, kameralne sale – klubowa, niebieska. Na parterze mieści się administracja Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

Budynek jest objęty opieką konserwatorską.

W domu przy ulicy Wojska Polskiego 54 jeszcze w 1966 roku znajdowały się Gromadzka Rada Narodowa, mieszkanie prywatne oraz sala kina „Ognisko”. Podjęto decyzję o likwidacji kina (w tym czasie w Połczynie-Zdroju działały dwa inne), w jego miejsce w maju 1967 roku powstał „Klub Młodzieżowy”, do którego dołączyło Społeczne Ognisko Muzyczne. Ostatecznie dotychczasowi użytkownicy obiektu wynieśli się – i po remoncie w 1968 roku utworzono w nim Miejski Dom Kultury.

1 marca 1979 r. MDK zmienił nazwę na Połczyński Ośrodek Kultury. POK w połowie lat 80. zaprzestał działalności w dotychczasowej siedzibie ze względu na remont kapitalny, który zakończył się w grudniu 1991 roku.

Odremontowany budynek zmienił swój wygląd. Przebudowano część pomieszczeń, powstał charakterystyczny taras. „Lokatorem” był już nie POK, ale nowo powołana instytucja zajmująca się działalnością kulturalną i sportową w mieście – Centrum Animacji Społecznej w Połczynie-Zdroju. Od czerwca 2001 roku ośrodek kultury działa w strukturze Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.