ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI

Koordynator Krystyna Zaniewska i bibliotekarka Alina Wacko – opiekun Klubu Młodego Czytelnika prezentują nowości wydawnicze w Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju.

Informujemy wszystkich naszych czytelników i miłośników książek w Gminie Połczyn-Zdrój, iż Biblioteka Publiczna im. Julina Tuwima zakupiła nowości wydawnicze do biblioteki głównej i filii bibliotecznych w Redle, Kołaczu i Gawrońcu dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania wynosi 2153,00 zł, natomiast wkład własny organizatora 4 000,00 zł. Otrzymaliśmy także wsparcie w wysokości 1000 zł od Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Jana Śpiewaka w Świdwinie. Dzięki temu zakupione zostały nowości wydawnicze z literatury pięknej i popularnonaukowej, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-boków i / lub audio buków i/lub synchrobooków – Priorytet Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Bibliotekarka Alina Wiśniewska prezentuje nowości wydawnicze w Filii Bibliotecznej w Gawrońcu.

Bibliotekarka Ewa Sokołowska prezentuje nowości wydawnicze w Filii Bibliotecznej w Kołaczu.

Bibliotekarka Mariola Marszałek prezentuje nowości wydawnicze w Filii Bibliotecznej w Redle.