Turniej wiedzy o Skamandrytach dla szkół

Turniej wiedzy o Skamandrytach jest wydarzeniem towarzyszącym XXXVI Ogólnopolskiemu Turniejowi Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów i zaplanowany został 3 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w kinie “Goplana”.

Turniej skierowany jest do szkół średnich z powiatów: świdwińskiego, drawskiego oraz szczecineckiego. Każda szkoła wytypuje reprezentację, w skład której wchodzić będą trzej uczniowie oraz opiekun. Konkurs przebiegać będzie w konwencji teleturnieju, w którym udział weźmie sześciu finalistów.

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie wiedzy na temat historii literatury polskiej, kultury słowa, poszerzanie zainteresowań młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich poezji i dokonań twórczych grupy poetyckiej Skamander.

Zgłoszeń należy dokonać w formie pisemnej na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu przesłanej na adres email: kontakt@ckpolczyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój do 24 października 2022 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez m.in. przez firmę Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Zachęcamy do wzięcia udziału!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA