TURNIEJ RECYTATORSKI “MŁODY SKAMANDER”

Turniej recytatorski dla dzieci „Młody Skamander” jest wydarzeniem towarzyszącym XXXVI Ogólnopolskiemu Turniejowi Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów, który w dniach 4-5 listopada 2022 roku odbędzie się w Połczynie-Zdroju. Turniej Skamandrytów objęty został honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Przedsięwzięcie ma na celu propagowania kultury słowa i sztuki recytatorskiej wśród uczniów szkół podstawowych; poszerzania zainteresowań dzieci poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowania wśród nich poezji i dokonań twórczych poety Juliana Tuwima. W Turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu świdwińskiego. Zadaniem uczestnika turnieju będzie wybór jednego z utworów Juliana Tuwima dedykowanego dzieciom i zaprezentowanie go przed Jury. Organizator przyzna nagrody od miejsca I do III w trzech kategoriach: – klasy I-III; – klasy IV-VI; – Klasy VII-VIII.

Turniej “Młody Skamander” odbędzie się 3 listopada 2022 r., o godzinie 9:00 w Kinie Goplana w Połczynie-Zdroju.

Zgłoszeń należy dokonać w formie pisemnej na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu przesłanej na adres email: kontakt@ckpolczyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój do 31 października 2022 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez firmę Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Zachęcamy do wzięcia udziału!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA