Skontrum w Bibliotece zakończone

Koniec roku w Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju wraz z Filiami Bibliotecznymi w Gawrońcu, Kołaczu, Popielewie i Redle mimo zamknięcia przez pewien czas biblioteki dla czytelników w okresie pandemii, stanowił bardzo intensywny czas dla połczyńskich bibliotekarzy. Od dnia 1 października powołana przez Dyrektora Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju komisja spisowa prowadziła wzmożone prace przy skontrum księgozbioru. Czas ten został dobrze wykorzystany, a ostatnie tego typu pełne sprawdzenie księgozbioru realizowane było w 2001 roku.

W myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. nr 205, poz. 1283) skontrum (inwentaryzacja) materiałów bibliotecznych polega na porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym oraz stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi.