PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE

artykuł logo

Grafika: Sylwia Olesiak – Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

52. Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, którego organizatorem są Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz placówki kultury z powiatów dawnego województwa koszalińskiego, w tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, odbywa się w przestrzeni wirtualnej.
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jako organizator eliminacji miejsko-gminnych zaprasza do udziału w turnieju uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach:„Ptaszęta” – uczniowie klas I – III, „Ptaszki” – uczniowie klas IV – VI, „Ptaki” – uczniowie klas VII – VIII.

Głównym celem Turnieju jest poszerzanie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego oraz przygotowanie do wystąpień publicznych. W tym roku udział w Turnieju polega na wyrecytowaniu i nagraniu wiersza przez uczestnika oraz dostarczeniu płyty z nagraniem i kartą zgłoszenia.

W przypadku eliminacji miejsko-gminnych, organizowanych przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju płytę należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2021 r. do Sekretariatu Centrum Kultury mieszczącego się w Kinie Goplana, ul. Parkowa 4. Informacji dotyczących szczegółów udzielamy pod nr telefonu: (94) 3654212 lub na naszej stronie internetowej.

Recytatorów oceni jury powołane przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i wyłoni laureatów Turnieju. Laureaci eliminacji miejsko-gminnych zakwalifikowani zostaną do etapu powiatowego, którego organizatorem jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Organizatorzy eliminacji powiatowych typują filmy najlepszych recytatorów do kolejnego etapu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

W finale 52. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego ONLINE „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” Koszalin 2021, jury – powołane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, wyłoni laureatów nagród w poszczególnych kategoriach („Ptaszęta”, „Ptaszki”, „Ptaki”). Ogłoszenie wyników Turnieju i prezentacja zwycięskich nagrań odbędzie się 11 czerwca 2021 r. na kanale YouTube KBP.

Szczegóły na stronie organizatora

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA