Piknik z Moniuszką w połczyńskim amfiteatrze

Już 4 maja, w rocznicę dwusetnych urodzin Stanisława Moniuszki w połczyńskim amfiteatrze zostanie zorganizowany koncert z udziałem artystów Opery na Zamku w Szczecinie, a także Kameralnego Chóru Mieszanego “Cantus”.

Stanisław Moniuszko (1819-1872) był kompozytorem, dyrygentem, dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcą polskiej opery narodowej. Połczyński koncert jest częścią obchodów tzw. “Roku Moniuszkowskiego” na Pomorzu Zachodnim. Z tej okazji w 10 miastach naszego regionu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne poświęcone pamięci tego wybitnego, polskiego kompozytora.

Z koncertem związana będzie także szczególna uroczystość nadania nazwy połczyńskiemu amfiteatrowi “Amfiteatr miejski im. Stanisława Moniuszki”.