Nowe wiaty rekreacyjne

W ramach realizacji projektu pn „Budowa altan drewnianych do celów rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki rowerowej” w miejscowości Zajączkowo przy ścieżce rowerowej Połczyn-Zdrój – Złocieniec „Szlakiem zwiniętych torów” powstały dwie nowe wiaty rekreacyjne. Służyć one będą zarówno mieszkańcom jak i licznie odwiedzającym naszą gminę turystom.

Nowe wiaty powstały przy zagospodarowanym już wcześniej placu rekreacyjnym, na który znajdują się siłownia zewnętrzna i plac zbaw. Z miejsca tego korzystają nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości ale również rowerzyści przemierzający ścieżkę.

Na budowę tych altan Gmina pozyskała środki finansowe z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.