Autor:
Kategoria:
Link

Koncert charytatywny “Solidarni z Ukrainą” w wykonaniu Chóru Cantus

Fot. CK, Dyrektor CK – Krzysztof Szewczuk podziękował chórzystom i dyrygentowi Bolesławowi Kurkowi.

8 kwietnia 2022 roku Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zaprosiło do kina “Goplana” na koncert charytatywny “Solidarni z Ukrainą” wykonany przez Kameralny Chór Mieszany “Cantus” pod kierownictwem dyrygenta Bolesława Kurka, przy akompaniamencie koncertmistrza Olgi Kurek oraz solistów ze Studia Wokalnego “Art-Voice”: Hani Bajdan, Weroniki Furman, Marty Słabkowskiej i Marysi Mączki.

Koncert otworzył Sebastian Witek – Burmistrz Połczyna-Zdroju. W trakcie koncert zebraliśmy łącznie 6718,28 zł plus 15 euro i 2 hrywny, które trafiło na konto Polskiej Misji Medycznej. W trakcie koncertu zostały zlicytowane obrazy wielkopolskich artystów plastyków Natalii Wegner oraz Krzysztofa Ryfy.

Przybyli goście hojnie zapełniali puszki Polskiej Misji Medycznej, do której trafiły również datki ofiarowane przed wejściem na koncert, oraz datki za przepyszne ciasta upieczone przez panie pracujące w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich: Alinę Wacko (Czarnkowie), Alinę Wiśniewską (Gawroniec), Annę Tamm (Łęgi), Bożenę Rydel (Zajączkówko), Dorotę Wojtów (Buślary), Ewę Sokołowską (Kołacz).

24. lutego wybuchła straszna wojna, wyniszczająca ludność, dorobek ekonomiczny i kulturalny naszego wschodniego sąsiada. Oczy całego świata zostały zwrócone ku Ukrainie walczącej o swoją wolność. Polacy szeroko otworzyli swoje serca przyjmując miliony uchodźców, otaczając ich opieką i wspierając na różne sposoby.

Śpiewacy Kameralnego Chóru Mieszanego “Cantus”, działającego w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, przygotowali koncertu na rzecz będących w potrzebie sąsiadów. Chór posiadający patronat honorowy Ochotniczych Straży Pożarnych w Połczynie-Zdroju ochoczo przystąpił do pracy nad programem koncertu pod okiem dyrygenta Bolesława Kurka. Do projektu została także zaproszona uzdolniona muzycznie, szkolona przez dyrygenta młodzież ze Studia Piosenki “Art Voice”, również działającego w połczyńskim Centrum Kultury. Wspólnym wysiłkiem zbudowana została koncepcja koncertu “Solidarni z Ukrainą”. W trakcie intensywnych przygotowań do chóru dołączyło dziesięć nowych osób, z których trzy w następstwie wojny przyjechały do Połczyna – Zdroju z Ukrainy – z Kijowa i Równego.

W przygotowywanym repertuarze nie mogło zabraknąć Państwowego Hymnu Ukrainy. Partyturę hymnu, w wyjątkowym opracowaniu lwowskich kompozytorów M. Skoryka i E. Stankowycza, otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego Lwowianina, wicedyrektora Filharmonii Lwowskiej – Piotra Szwajkowskiego. Koncert rozpoczął się od hymnów państwowych Ukrainy i Polski. Kolejne pozycje repertuarowe stanowiły pieśni konfederatów barskich – “Stawam na placu” oraz “Nigdy z królami” z ponadczasowym tekstem Juliusza Słowackiego, a także poruszająca pieśń “Żeby Polska była Polską”, opowiadająca o walce wyzwoleńczej Polaków. Wśród wykonywanych przez chór utworów znalazła się również wykonana a cappella łemkowska pieśń ludowa “Ked mi pryjszła karta” w opracowaniu Kyryła Stecenki. Po wykonaniu pieśni uczczono minutą ciszy ofiary działań wojennych za naszą wschodnią granicą. Chór poświęcił im również arię G. F. Haendla “Dignare”. Pierwszą część koncertu zakończyła pieśń autorstwa Bolesława Kurka i Andrzeja Tworka “Płonie w nas strażacki zew”, dedykowana wszystkim strażakom, biorącym udział w ratowaniu życia i dobytku ludzi podczas wojny.

Drugą część koncertu stanowił program wykonany przez młode wokalistki, składający się z radosnych piosenek o różnorodnej, młodzieżowej tematyce. Młode artystki zdobyły serca publiczności, dzięki pięknemu wykonaniu i pozytywnemu przekazowi.

Trzecia część symbolizowała jedność i wsparcie całego świata dla Ukrainy. Składała się z pieśni w różnych językach. Chór śpiewał po francusku (“Hymn a la Nuit”), po włosku (“Bella ciao”) oraz w języku angielskim (“What a wonderful world”, “Can you feel the love tonight”). W ostatnim z utworów zadebiutował jako solista Krzysztof Piątkowski. W końcowej części koncertu wymownie wybrzmiała “Modlitwa o pokój” Norberta Blachy. Młodzież natomiast wykonała charyzmatyczną piosenkę “Naprawię świat”, będącą wyrazem nadziei na lepszą przyszłość. Na zakończenie wykonano pieśń gospel pt. “Give Me Jesus”, nacechowaną dobrą energią i wiarą.

Za fortepianem zasiadła niezawodna akompaniatorka Olga Kurek. Koncert w profesjonalny sposób poprowadziła prezes chóru Renata Radziusz. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę mieszkańców Połczyna-Zdroju i gości z innych miast, którzy życzliwie reagowali na śpiew, nie szczędząc przy tym gromkich oklasków. Dobra atmosfera towarzysząca wydarzeniu niewątpliwie wpłynęła na wynik zbiórki. Do puszek trafiło 6718,28 zł, 15 euro i 2 hrywny. Cała kwota została przekazana na konto Polskiej Misji Medycznej, która dostarcza niezbędną pomoc walczącej o wolność Ukrainie.