“Klub Seniora”

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju wraz z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju, otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na realizację zadania „Klub Seniora” w wysokości 63135,00zł.

Projekt polega na podtrzymaniu aktywności osób starszych i zapewnienie im udziału w życiu społecznym poprzez udział w nieodpłatnych zajęciach artystycznych i ruchowych. Spotkania warsztatowe odbywać się będą w Bibliotece Publicznej w Połczynie-Zdroju.

Na projekt składają się warsztaty: witrażu, malarstwa, quillingu, carvingu, tańca oraz wycieczki rowerowe, ponadto zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielem policji, którego głównym celem będzie uświadomienie starszych osób i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą “na wnuczka” czy “na policjanta”.
Wydarzeniem wieńczącym projekt będzie finałowy pokaz wystawy wyrobów artystycznych i produktów wytworzonych przez uczestników warsztatów oraz fotografii dokumentujących przebieg projektu.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.

Informacje i zapisy na warsztaty oraz rajdy rowerowe:

  • poniedziałek – niedziela w godz. 10.00 – 17.00: Galeria CK Kino „Goplana”- osobiście lub telefonicznie 947128457.
  • wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 13.00: biuro Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju – osobiście.