Historie morskie i portowe

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zaprosiło wszystkich miłośników książek marynistycznych na spotkanie z Gabrielem Oleszkiem pod tytułem “Historie morskie i portowe”. Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2018 r. w Galerii Kina Goplana.

Gabriel Oleszek jest absolwentem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, przez 28 lat pracował na stanowisku kapitana statków. Opublikował liczne artykuły i opowiadania w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, jego artykuły pojawiają się również w prasie fachowej. Pisze książki marynistyczne oraz marynistyczne z wątkiem sensacyjnym. Oto kilka z nich: “SOS Bright Star”, “Dotknięcie piekła”, “Kosynierzy z Daru Pomorza”, “Smak winy”, “Zdążyć na czas”, “Ostatni rejs” i inne. Był stałym współpracownikiem dwutygodnika „Namiary” – fachowego periodyku poświęconego gospodarce morskiej, współpracował z TVO Gdańsk, występując m.in. w programie „Opowieści z morzem w tle”.
Autor jest członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów MARE NOSTRUM. Nie tylko pisze, również maluje. Tematem jego obrazów jest oczywiście morze…

Fot. Krystyna Zaniewska