„Droga do biblioteki – ciąg dalszy”

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju wspólnie ze Stowarzyszeniem Połczyńskie Innowacje Kulturalne będzie realizować projekt pt. „Droga do biblioteki – ciąg dalszy”. Zadanie to jest współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki 2018”, kwota dofinansowania wynosi 35800,00 zł.

Głównym celem naszego zadania jest kontynuacja w naszej bibliotece działań, które sprzyjają temu że większa ilość osób korzystać będzie z zasobów biblioteki i z wydarzeń, które ona realizuje. Działania te kierujemy do dwóch grup: dzieci/młodzież oraz seniorzy.
Cele te chcemy osiągnąć poprzez realizację spotkań z autorami książek dla dzieci/młodzieży i seniorów, realizację wydarzeń animujących książkę, konkursów (w związku z rokiem Zbigniewa Herberta chcemy zorganizować konkurs recytatorski i plastyczny związany z jego twórczością), spotkań międzypokoleniowych oraz wydarzeń plenerowych, animujących książkę poprzez etiudy na podstawie jej fragmentów, grę miejska, piknik, etiudy uliczne.

W ramach zadania odbędą się takie wydarzenia, jak:

– piknik dla dzieci „Nibylandia – świat Piotrusia Pana”;
– gra miejska dla młodzieży „Nibylandia – świat Piotrusia Pana”;
– „Zabierz wnuki do biblioteki”;
– spektakl teatralny;
– wystawienie etiud na ulicach miasta – fragmenty „Pana Tadeusza”;
– warsztaty taneczne – nagranie spektaklu teatru tańca;
– „Poczytaj mi, babciu”;
– akcja „Narodowe czytanie”;
– spotkania autorskie;
– akcja Cała Polska Czyta Dzieciom;
– Konkurs Sztuki Recytatorskiej – wiersze Zbigniewa Herberta;
– rozstrzygnięcie konkursu Sztuki Recytatorskiej wraz z wernisażem wystawy pokonkursowej;
– akcja „Zabierz Dziadków do teatru”.