Amatorski Ruch Artystyczny – eliminacje powiatowe w Połczynie-Zdroju

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju informuje, iż jest organizatorem:

1. Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży – eliminacje powiatowe. Finał etapu powiatowego, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 27.04.2018 r. o godz. 11.00 w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4. Prace nagrodzone i wyróżnione w etapie podstawowym wraz ze zbiorczą listą autorów, spisem prac, pieczątkami placówki, należy dosłać do dnia 18.04.2018 r.

2. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – eliminacje powiatowe, który odbędzie się 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4. Protokół z eliminacji środowiskowych, gminnych lub miejskich (jeśli takie były przeprowadzone), karty zgłoszeń uczestników, należy przesłać do dnia 06.04.2018 r.

3. Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – eliminacje powiatowe, który odbędzie się 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4. Protokół z eliminacji środowiskowych, gminnych lub miejskich (jeśli takie były przeprowadzone), karty zgłoszeń uczestników, należy przesłać do dnia 06.04.2018 r.

4. Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych – eliminacje powiatowe, który odbędzie się 21.04.2018 r. o godz. 10.00 w CK Kino „GOPLANA” w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4. Protokół z eliminacji środowiskowych, gminnych lub miejskich (jeśli takie były przeprowadzone), karty zgłoszeń uczestników, należy przesłać do dnia 13.04.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach powiatowych jest:
– przyjęcie do stosowania regulaminów przeglądów i zasad organizacyjnych (zasady organizacyjne dostępne na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w zakładce ARA);
– nadesłanie w wyznaczonym terminie zestawu prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie podstawowym wraz ze zbiorczą listą autorów, spisem prac, pieczątkami placówki – przegląd plastyczny;
– nadesłanie protokołu z eliminacji środowiskowych, gminnych lub miejskich (jeśli takie były przeprowadzone), karty zgłoszeń uczestników – przeglądy muzyczne i taneczny.

W/w materiały należy przesłać na adres:
CK Kino Goplana w Połczynie-Zdroju
ul. Parkowa 4
78-320 Połczyn-Zdrój
lub przez e-mail: m.antolak@ckpolczyn.pl
z dopiskiem: eliminacje powiatowe, nazwa konkursu.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia – karta_zgloszenia estrada, taneczne, teatralne

Regulaminy przeglądów:

Przeglad Solistow i Muzycznych Zespolow Estradowych
Wojewodzki Przeglad Tworczosci Zespolow Plastycznych Dzieci i Mlodziezy
Wojewodzki Przeglad Zespolow Tanecznych
Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej