przez
on
under
Link

„MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna informuję o IV edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”, odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw.

Konkurs odbędzie się od 15.01.2018r. do 30.03.2018r.

W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a także opakowaniowymi oraz ZSEiE. Jury oceni nadesłane prace. Trzy zwycięskie ekozespoły pojadą na wyprawę do wybranego Parku Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku i recyklingu odpadów w Polsce. Zgłoszenia można składać do 15.01.2018r.

Nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają ekozespoły z klas 4-7 szkół podstawowych. Uczestnicy ekozespołu wspólnie podczas jednej lekcji edukacji ekologicznej (może być to koło pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe lub inne spotkanie) rozwiązują cztery gry edukacyjne w formie aplikacji internetowych na temat recyklingu odpadów.

Na stronie http://chlorofil.com.pl/ znajduję się scenariusz lekcji edukacji ekologicznej do pobrania bezpłatnie, w celu przeprowadzenia konkursowej lekcji edukacji ekologicznej o postępowaniu z odpadami.

KOORDYNATOR KONKURSU – AGNIESZKA OLESZKIEWICZ
tel. Kom. 608 633 593, E-MAIL: chlorofil@chlorofil.com.pl

Strona internetowa konkursu: http://chlorofil.com.pl/

Do pobrania:

Informacja na temat konkursu

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2017